آرشیو مطالب : شهرسازی

مترو به نمایشگاه بین المللی تهران می رسد

مترو به نمایشگاه بین المللی تهران می رسد

مخالفت سالاری با دخالت اعضای شورای شهر در نظارت بر انتخابات شورایاری ها

مخالفت سالاری با دخالت اعضای شورای شهر در نظارت بر انتخابات شورایاری ها

ضرورت تسهیل صدور پروانه مرمت برای بناهای تاریخی شهر

ضرورت تسهیل صدور پروانه مرمت برای بناهای تاریخی شهر

توضیحات هاشمی درباره استعفای سرپرست برج میلاد

توضیحات هاشمی درباره استعفای سرپرست برج میلاد

ارتقای ایمنی ساختمان ها با اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان

ارتقای ایمنی ساختمان ها با اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان

برگزاری انتخابات شورایاری ها، سپس ماه رمضان

برگزاری انتخابات شورایاری ها، سپس ماه رمضان
نامه آروین به حناچی؛

انتشار مشخصات پرونده های برج باغ ها در سامانه شفافیت شهرداری

انتشار مشخصات پرونده های برج باغ ها در سامانه شفافیت شهرداری
معاون وزیر كشور:

70 درصد ناوگان حمل و نقل عمومی كشور فرسوده است

70 درصد ناوگان حمل و نقل عمومی كشور فرسوده است
معاون شهردار تهران خبر داد

صدمه شناسی دفاتر خدمات الكترونیك شهر

صدمه شناسی دفاتر خدمات الكترونیك شهر
اعطا خبر داد

بی اطلاعی شورا از بارگذاری در 06، پرونده 06 دو هفته به تعویق افتاد

بی اطلاعی شورا از بارگذاری در 06، پرونده 06 دو هفته به تعویق افتاد
در منطقه 7 :

ساماندهی حصارهای كارگاهی پایتخت

ساماندهی حصارهای كارگاهی پایتخت
Almor
almor.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ال مور محفوظ است

ال مور

فشن و کالاهای لوکس