آرشیو مطالب : درمان

قرجه طیار: مردم گنبد كاووس از حداقل امكانات پزشكی و درمانی محروم هستند

قرجه طیار: مردم گنبد كاووس از حداقل امكانات پزشكی و درمانی محروم هستند
رییس مركز تحقیقات كنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی مطرح كرد

واقعیاتی تلخ درمورد دخانیات، سیگار بمبی كه هر نخ آن 3 دقیقه از عمرتان می كاهد

واقعیاتی تلخ درمورد دخانیات، سیگار بمبی كه هر نخ آن 3 دقیقه از عمرتان می كاهد

۳ زخمی در حادثه برخورد هواپیما با ساختمان در كالیفرنیا

۳ زخمی در حادثه برخورد هواپیما با ساختمان در كالیفرنیا

جابجایی روستاهای صدمه دیده از سیل مطابق ضوابط تقسیمات كشوری صورت می گیرد

جابجایی روستاهای صدمه دیده از سیل مطابق ضوابط تقسیمات كشوری صورت می گیرد

حق بیمه برمبنای بسته خدمات سلامت باشد

حق بیمه برمبنای بسته خدمات سلامت باشد
استاندار تهران خبر داد

تكمیل بیمارستان خیرساز پردیس توسط دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی

تكمیل بیمارستان خیرساز پردیس توسط دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی

علت شایع درد ناگهانی معده

علت شایع درد ناگهانی معده
Almor
almor.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ال مور محفوظ است

ال مور

فشن و کالاهای لوکس