معاون وزیر نفت پاسخ داد

چند درصد سوخت نیروگاه ها با مازوت تأمین می شود؟

چند درصد سوخت نیروگاه ها با مازوت تأمین می شود؟ به گزارش ال مور معاون وزیر نفت در امور گاز اظهار داشت: از آغاز سال جاری تابحال تنها پنج درصد سوخت نیروگاه ها با مازوت تأمین شده، از سویی سال جاری تأمین سوخت نیروگاه های مازوت سوز نزدیک کلان شهرها به صورت کامل با گاز طبیعی یا نفت گاز انجام شده است.


به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، حسن منتظرتربتی در واکنش به قول هایی در خصوص اینکه افزایش غلظت مازوت در هوا به علت استفاده بعضی صنایع و نیروگاه ها و کم کاری شرکت ملی گاز در تحویل گاز به آنهاست، اظهار نمود: سال جاری مبحث کمبود تولید گاز به هیچ عنوان مطرح نبوده است، چونکه با توسعه فازهای جدید پارس جنوبی تولید روزانه گاز به صورت میانگین از آغاز سال جاری تابحال نسبت به زمان مشابه سال گذشته روزانه ۳۹ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این افزایش تولید در دیماه سال جاری هم نسبت به زمان مشابه سال گذشته روزانه ۶۴ میلیون مترمکعب هم بیشتر شده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خاطرنشان کرد: در زمان موازنه منفی تولید و مصرف، مصرف مازوت در نیروگاه ها برای تأمین بخش کمی از نیاز سوخت نیروگاه ها متداول می باشد و در مدت سپری شده سال جاری هم تنها پنج درصد سوخت موردنیاز نیروگاه ها با مازوت تأمین شده، از سویی سال جاری تأمین سوخت نیروگاه های مازوت سوز نزدیک کلان شهرها به صورت کامل با گاز طبیعی یا نفت گاز انجام شده است.
طبق اعلام وزارت نفت، تربتی ضمن اشاره به مسئولیت شرکت ملی گاز و وزارت برای حفظ جان شهروندان صدمه دیده از آلاینده ها، اظهار داشت: مبحث حفاظت از محیط زیست به صورت عام که به طبع به صورت خاص شامل پیشگیری از آلودگی هوا هم می شود، همواره از رئوس راهبردی شرکت ملی گاز ایران بوده و این شرکت در بیانیه های مختلف، همچون بیانیه خط مشی نظام مدیریت یکپارچه، بیانیه مسئولیت های اجتماعی و اسناد دیگر به بهبود مستمر فرآیندها و کیفیت محصولات و خدمات، حفاظت و صیانت از محیط زیست و رعایت حقوق شهروندی در محدوده فعالیتهای شرکت متعهد شده است، اما فرآیندهای دیگر سازمان ها را شامل نمی گردد و هر سازمانی مطابق با اجبار های قانونی موجود، مسئول نتایج ناشی از فعالیتهای خود است.
شرکت گاز درباره نوع سوخت نیروگاه ها تصمیم نمی گیرد
وی افزود: تخصیص سوخت گاز طبیعی نیروگاه ها خارج از حیطه اختیارات این شرکت است و تصمیم گیری در اینباره از جانب کمیته های ذی ربط در سطح وزارت نفت و با در نظر گرفتن منابع تأمین شده از بالادست (شرکت ملی نفت ایران) و اولویت های تأمین گاز بخش های مختلف انجام می شود.
معاون وزیر نفت در امور گاز خاطرنشان کرد: اولویت های مذکور و هم مقررات و اجبار های در ارتباط با تأمین تقاضای مصارف گاز طبیعی از مدیریت های ذی ربط همچون مدیریت هماهنگی امور گازرسانی، برنامه ریزی تلفیقی و دیسپچینگ قابل استعلام است.
تربتی اظهار داشت: از آنجائیکه مصرف سوخت های سنگین همچون مازوت توسط نیروگاه ها بعنوان مهم ترین عوامل آلودگی هوا در ایام اخیر یاد شده، برخی از اجبار های قانونی در رابطه با مبحث را تشریح می نماییم.
وی ضمن اشاره به این مواد قانونی تصریح کرد: ﻣﺎﺩﻩ ۴۴ قانون برنامه ششم مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی ﺩﻭﻟﺖ را ﻣﻜﻠﻒ کرده ﺍﺳﺖ به منظور ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﻧﺮﮊی ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﺕ ﺍﻧﺮﮊی، ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊی ﺑﺮﺍی ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮلید ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍم هایی را انجام دهد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در اینباره اظهار نمود: بر این اساس باید ﺗﺮتیبی ﺍﺗﺨﺎﺫ کند ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺮﮊی ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ پنج ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍیی ﺍﻳﻦ ﺟزء، در ﻣﺪﺕ ۶ ماه ﭘﺲ ﺍﺯ ﻻﺯمﺍﻻﺟﺮﺍ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ نیرو، ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯی ﻭ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﻴﻪ می ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هیئت ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ می رسد.
وظیفه وزارتخانه و دستگاههای دیگر برای مهار آلاینده ها چیست؟
تربتی خاطرنشان کرد: همینطور ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ برای ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺯﺩهی ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮهﻭﺭی ﻧﻴﺮﻭﮔﺎه ها، ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ اصولی ﺑﺮﺍی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎه ها ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺩهی ۵۵ تا ۶۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺻﺎﺩﺭ کند، همینطور طبق ﻣﺎﺩﻩ ۴۴ قانون برنامه ششم مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس، وزارتخانه های ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﻴﺮﻭ موظف اند ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭی دیگر دستگاه های ﺍﺟﺮﺍیی ﺫی ربط، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍیی «طرح جامع انرژی کشور» را تا آخر سال نخست اجرای قانون برنامه در قالب قوانین مربوطه و همسو با سند ملی انرژی کشور مصوب شورایعالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
وی خاطرنشان کرد: برپایه ماده ۱۳ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ مجلس هم حداکثر یک سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، همه مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی شامل دولتی و غیردولتی موظف اند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهای مورد اشاره مکلف هستند به هر نحو ممکن ترتیبی در نظر بگیرند تا آلاینده های منتشره در حدود مجاز انتشار آلاینده های هوا باشد.
معاون وزیر نفت در امور گاز افزود: ماده ۱۸ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ مجلس وزارت نفت را مکلف کرده است حداکثر تا سه سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور همچون بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه نماید. سازمان مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند و بعد از مهلت مبحث این قانون، سازمان ملی استاندارد موظف است جلو واردات سوخت فاقد استاندارد ملی را بگیرد. وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد ایران موظف اند گزارش عملکرد مبحث این ماده را هر ۶ ماه یک مرتبه منتشر کنند.
تربتی همینطور توضیح داد: طبق ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۲ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۷ هیئت دولت هم از آغاز ۱۴۰۰ کل سوخت تولیدی بنزین و نفت گاز کشور برپایه استاندارد ملی خواهد بود و برپایه ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی ماده ۲ قانون هوای پاک مصوب همین سال، وزارت نیرو موظف است تا آخر تیرماه سال ۱۳۹۸ همه نیروگاه هایی که در طول سال ۱۳۹۷ به علت مصرف سوخت مازوت بیشتر از ۳۰ روز حدود مجاز انتشار آلایندگی را رعایت نکنند، با تأیید سازمان به نصب تجهیزات کاهش نشر آلاینده های هوا مجهز کند.
وی تاکید کرد: طبق مواد قانونی فوق، ضمن کاهش تلفات در بخش ساختمان و ارتقای راندمان نیروگاه های کشور همسو با کاهش مصرف، سوخت مصرفی همچون گاز طبیعی باید مطابق استاندارد ملی تولید شود و از طرفی، هیئت دولت با علم به کمبود سوخت گاز طبیعی در برخی از فصول و به منظور آمادگی به استفاده از سوخت مازوت برای تولید برق، وزارت نیرو را به تجهیز نیروگاه های مصرف کننده سوخت مازوت به تجهیزات کاهش نشر آلاینده های هوا تا تیرماه سال ۹۸ موظف کرده، به نحوی که خروجی آنها مطابق با حدود انتشار آلاینده های هوا باشد.
منبع:

1399/10/23
12:16:59
0.0 / 5
458
تگهای خبر: آینده , توسعه , تولید , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
Almor
almor.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ال مور محفوظ است

ال مور

فشن و کالاهای لوکس