دستورالعمل جدید پرداخت تسهیلات اجرای نما در بافت های فرسوده

دستورالعمل جدید پرداخت تسهیلات اجرای نما در بافت های فرسوده به گزارش ال مور مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از ابلاغ دستورالعمل جدید پرداخت تسهیلات اجرای نما در بافت های فرسوده به شهرداری های مناطق ۲۲ گانه اطلاع داد.به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، كاوه حاجی علی اكبری با بیان اینكه نماهای شهری از عوامل مهم هویت بخشی به مناطق و محلات مختلف در شهر هستند و نابسامانی و آلودگی های بصری ناشی از نبود هویت در طراحی، مقیاس، فرم، رنگ و مصالح به كار گرفته شده در تزئینات نما در خیلی از ابنیه شهر و بخصوص در محدوده بافت های فرسوده شهر تهران مشهود است، تصریح كرد: اغتشاشات بصری ناشی از نماهای نامتجانس و اجرای نماهای ناایمن در بافت های فرسوده، علاوه بر صدمه به سیما و منظر محلات، تهدیدی برای ایمنی ساكنان هم تلقی می شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به تدوین دستورالعمل جدید برای پرداخت كمك هزینه اجرای نما به پروژه های ساختمانی واقع در بلوك های فرسوده مصوب در محلات كم برخوردار شهر تهران اظهاركرد: به منظور جریان سازی طراحی و اجرای نماهای واجد كیفیت و بسترسازی فرهنگی، تسهیلات كمك هزینه اجرای نما برای متقاضیان پروانه های صادره در بافت های فرسوده شهر تهران در سه دسته قابل پرداخت می باشد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران توضیح داد: پروژه های تجمیعی با حداقل ۱۰ پلاك و بیشتر (با احتساب معبر الحاقی و بن بست بعنوان یك پلاك) در بافت های فرسوده همه محلات تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال، پروژه های تجمیعی با حداكثر ۴ طبقه روی همكف در همه محلات تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال و پروژه های نوسازی در محلات ۲۴ گانه كم برخوردار و محلات كن، فرحزاد و محله های حصار صفوی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال مشمول دریافت كمك هزینه اجرای نما خواهند بود.

وی در ادامه اظهاركرد: متقاضیانی كه طرح نمای پروژه آنها (در زمان صدور پروانه) و اصلاحات احتمالی بعدی آن (در زمان دریافت پروانه‌ی تغییر نقشه و یا گواهی عدم خلاف) به تأیید كمیته نمای منطقه رسیده است و صورتجلسه كمیته نما در سامانه شهرسازی بارگذاری شده باشد و در زمان ارسال نامه تأییدیه انطباق اجرا با طرح نمای مصوب از جانب شهرداری منطقه، گزارش مرحله ای مهندس ناظر (مبنی بر اتمام عملیات ساختمانی) در سامانه‌ی شهرسازی ثبت شده باشد (حداكثر بازه زمانی ارسال نامه تأییدیه منطقه و كاربرگ ۲۰۷، سه ماه بعد از تاریخ ثبت گزارش اتمام ساختمان از جانب مهندس ناظر است) و نمای اجرا شده پروژه آنها، مغایرت یا تخلفی نسبت به نمای مصوب كمیته نما نداشته باشد، از شرایط لازم برای استفاده از تسهیلات كمك هزینه اجرای نما برخوردار می باشند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران تصریح كرد: متقاضیانی كه مدارك آنها از آغاز سال ۱۳۹۸ از جانب شهرداری منطقه به سازمان نوسازی شهر تهران ارسال شده است، مشمول دریافت تسهیلات جدید خواهند بود و كلیه متقاضیانی كه تاریخ ارسال مدارك آنها از جانب شهرداری منطقه تا آخر سال ۱۳۹۷ باشد، مطابق دستورالعمل قبلی از تسهیلات اجرای نما بهره مند خواهند شد.

به گفته حاج علی اكبری متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت مشاوره و دریافت اطلاعات تكمیلی به دفاتر توسعه محله ای محدوه سكونت خود رجوع و جهت بهره مندی از این تسهیلات، نسبت به تكمیل مدارك و ارسال آنها از راه شهرداری منطقه اقدام نمایند. نشانی و شماره تلفن دفاتر توسعه محله ای از راه تارنمای سازمان نوسازی شهر تهران به نشانی اینترنتی http: //nosazi.tehran.ir/ قابل دسترسی است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین دستورالعمل پرداخت كمك هزینه خدمات مهندسی در بافت های فرسوده و ابلاغ آن به شهرداری های مناطق ۲۲ گانه شهر تهران اطلاع داد و اظهار داشت: پیرو مصوبات دومین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار كلانشهر تهران و به منظور توزیع عادلانه مشوق های مالی در جهت پشتیبانی از نوسازی مسكن (در محلاتی كه كمتر نوسازی شده اند) و ارتقای كیفیت ساخت و ساز در محلات، كمك هزینه نظام مهندسی به پروژه های پیشتاز واقع در بافت فرسوده مصوب، اعطا خواهد شد.

وی اضافه كرد: پروژه های نوسازی در محلات ۲۴ گانه كم برخوردار از تخفیف ۵۰ درصدی هزینه خدمات مهندسی نظارت برخوردار خواهند شد و پروژه های نوسازی پیشتاز (پروژه های تجمیعی ۱۰ پلاك و بیشتر)، پروژه های تجمیعی با حداكثر ۴ طبقه و پروژه های واقع در محلات كن، فرحزاد و محله های حصار صفوی علاوه بر تخفیف ۵۰ درصدی هزینه های خدمات مهندسی نظارت، از تخفیف ۵۰ درصدی هزینه های خدمات مهندسی شامل طراحی، كنترل طراحی و شناسنامه فنی هم برخوردار می شوند.

علی اكبری در ادامه اظهاركرد: كمك هزینه خدمات مهندسی صرفاً به پروژه هایی تعلق خواهد گرفت كه نخستین فیش اعلام عوارض آنها بعد از تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ صادر شده باشد.

به گفته وی، تأمین صددرصد پاركینگ مورد نیاز در پروژه های پیشتاز و تأمین حداقل ۷۵ درصد پاركینگ های مورد نیاز در سایر پروژه های نوسازی (مطابق پروانه صادره)، برخورداری از میانگین ۷۵ متر مربع مساحت واحد مسكونی، اجرای عایق صوتی دیوارهای پیرامونی و دیوارهای بین واحدهای مسكونی، كنترل و تأیید كیفیت آسانسور، استفاده از بتن آماده از شركت های دارای نشان استاندارد ایران در اجزای سازه ای و كنترل و تأیید كیفیت جوشكاری اتصالات سازه های فلزی از ملزومات پروژه ها به منظور دریافت تسهیلات كمك هزینه خدمات مهندسی است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران همینطور با بیان این كه نوسازی و ساخت مسكن در بافت های فرسوده، یكی از مهمترین اقدامات در جهت رفع مشكل ناپایداری و فرسودگی كالبدی در این بافت ها است، اظهاركرد: با عنایت به فراوانی قابل توجه پلاك های واقع در محدوده های فرسوده شهر تهران (بالغ بر ۲۰۶ هزار قطعه‌ی ملكی) و صرفه پایین تر ساخت و ساز در بافت های فرسوده در قیاس با سایر نقاط شهر، پشتیبانی از فرایند نوسازی مسكن و ترغیب سازندگان بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بافت های فرسوده از راه اعمال سیاست تبعیض مثبت و اعطای تسهیلات ارزان قیمت ساخت از اهمیتی مضاعف برخوردار می باشد.

حاج علی اكبری با تاكید بر لزوم مدیریت هدفمند و توزیع عادلانه مشوق های نوسازی از تدوین دستورالعمل جدید در مورد پرداخت یارانه سود تسهیلات بانكی مسكن اطلاع داد و اظهار داشت: متعاقب تصویب سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسـازی و توانمندسـازی بافتهای فرسـوده و ناكارآمد شهری در سال ۱۳۹۳ مقرر شد اتخاذ تمهیدات لازم برای پرداخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد تسهیلات ساخت مسكن و ۶۰ هزار تسهیلات ودیعه اسكان موقت از محل منابع داخلی بانك ها و با معرفی شركت بازآفرینی شهری ایران به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی تا آخر برنامه‌ی ششم توسعه در دستوركار دولت و بانك مركزی قرار گیرد.

به گفته وی، كلیه‌ی امور مربوط به اطلاع رسانی، شناسایی متقاضیان، بررسی اسناد و مدارك و صلاحیت متقاضیان همینطور ثبت نام و معرفی متقاضیان واجد شرایط در شهر تهران به بانكهای عامل به سازمان نوسازی شهر تهران تفویض شده است و از راه دفاتر توسعه محله ای صورت می گیرد.

بنا براعلام شهرنوشت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در مورد میزان و نحوه پرداخت یارانه سود بانكی سهم شهرداری تهران، توضیح داد: یارانه سود بانكی تعهد شده توسط شهرداری تهران به هر واحد، صرفاً برای متقاضیانی كه ملك آنها در بافت های فرسوده مصوب محلات ۲۴گانه كم برخوردار قرار داشته باشد، معادل پنج درصد سود تسهیلات است و برای متقاضیان در محلات فرحزاد، كن، محلات حصار صفوی، پروژه های پیشتاز (پروژه های تجمیعی شامل حداقل ۱۰پلاك با احتساب بن بست بعنوان یك پلاك و با مساحت عرصه‌ی كل حداقل ۴۰۰ متر مربع در بافت فرسوده) كلیه محلات و پروژه های تجمیعی با حداكثر ۴ طبقه مسكونی (درهنگام آخر كار ساختمانی) در بافت فرسوده كلیه محلات، معادل ۹ درصد یارانه سود تسهیلات پیشبینی شده است.

منبع:

1398/02/28
14:21:46
5.0 / 5
4464
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
Almor
almor.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ال مور محفوظ است

ال مور

فشن و کالاهای لوکس