در جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی شد

از نقص فنی در سیستم تعیین درختان تا تشخیص 4 باغ در تهران

از نقص فنی در سیستم تعیین درختان تا تشخیص 4 باغ در تهران به گزارش ال مور اعضای شورای شهر تهران در جلسه فوق العاده بامداد امروز خود به بررسی پلاك های ثبتی باغ بودن یا نبودن املاك پرداختند.


به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، صبح امروز جلسه فوق العاده شورای شهر تهران صرفا به منظور بررسی پلاك ثبتی ها در حوزه تعیین باغ بودن یا نبودن ملك برگزار گردید و محمد سالاری در تشریح مشخصات یك پلاك ثبتی اظهار داشت: مساحت این ملك 1300 متر است كه در منطقه یك واقع شده است و هم اكنون این ملك دارای 50 اصله درخت است اما برای شمارش دقیق این درختان مالك اجازه ورود به كارشناسان را نداده است، اما تصاویر هوایی گواه وجود تعداد زیادی درخت در این ملك است و برهمین اساس كمیسیون ماده هفت رأی بر باغ بودن این ملك دارد.
اعضای شورای شهر هم با تعیین نظر كمیسیون، رأی بر باغ بودن این ملك دادند.
در ادامه محمد سالاری با تشریح خصوصیت های یك ملك دیگر اظهار نمود: این ملك 6600 متر مساحت دارد و در بلوار دانشجوی منطقه یك قرار دارد و این ملك دارای زیرپهنه R122 است كه این زمین متعلق به وزارت راه و شهرسازی بوده، اما این اراضی دولتی را صرفا برای ساخت هتل و كاربری گردشگری واگذار كرده است.
وی با بیان این كه در سال 1384 شورای شهر این ملك را باغ اعلام نموده اما مالك این پرونده را به دیوان عدالت اداری برده و رأی شورا و شهرداری در خصوص باغ بودن را ابطال كرده است، افزود: تعداد زیادی از این درختان در این زمین كم شده است و این در شرایطی است كه حالا اداره راه این ملك را برای تبدیل شدن به هتل واگذار كرده است.
سالاری افزود: ابهامات این پرونده زیاد است و ما در كمیسیون نتوانستیم نظر واحدی در مورد باغ بودن یا نبودن این ملك عرضه نماییم و بنابراین این پرونده را به شورای شهر آوردیم تا با اجماع عمومی همه اعضاء در مورد این ملك تصمیم گیری شود.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، محسن هاشمی پیشنهاد كرد با عنایت به این مورد این پرونده به كمیسیون برگشت داده شود كه حسن رسولی هم در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: من و اعطا معتقد هستیم كه این پرونده بررسی دوباره می خواهد، چون كه مسائل متناقض در این پرونده زیاد است بگونه ای كه صفحات گزارش در مورد پلاك ها مختلف است و اطلاعاتی كه در این پرونده است متناقض و مخدوش است و پیشنهاد می شود كه این پرونده به كمیسیون بازگردد تا كارشناسان مجدد آنرا بررسی نمایند.
در ادامه اعطا هم در مورد وضعیت این پرونده اظهار نمود: در مستندات این پرونده یك نامه از اداره كل شهرسازی استان تهران در سال 1397 داریم كه در ارتباط با این زمین با شورا مكاتبه كرده و گفته این زمین فاقد هرگونه آثار احیاء است پس این زمین موات بوده. منتهی اگر این حرف درست باشد روی تشخیص ما در نوعیت زمین تأثیر می گذارد و بنابراین با عنایت به تناقض در مستندات پیشنهاد می شود این پرونده به كمیسیون برگشت داده شود.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، سرانجام با 9 رای موافق این پرونده به كمیسیون برگشت داده شد تا بررسی دقیق تری بر روی این مورد صورت گیرد.
سالاری در ادامه در تشریح خصوصیت های یك پلاك ثبتی دیگر اظهار داشت: این زمین به مساحت 833 متر در منطقه دو در خیابان لطفعلی خان قرار دارد و تمامی مستندات لازم را در خصوص باغ بودن دارد و برهمین اساس این ملك باغ است و جواز و پروانه ای را كه هم برای ساخت وساز دریافت كرده در حد و حدود اختیارات باغ است.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، با رأی اكثریت آراء این ملك هم باغ تعیین شد.
در ادامه حسن رسولی در تشریح خصوصیت های یك ملك دیگر اظهار داشت: این ملك 955 متر مساحت دارد و در منطقه یك واقع است، اما ما نامه زدیم كه سند مادر را برای ما بفرستند كه هنوز این مهم محقق نشده است.
در ادامه صدراعظم نوری با بیان این كه بحث تشخیص شورا در قانون آمده است، اظهار نمود: اگر سند باغ باشد و تعداد درختان هم در حد نصاب باغ بودن قرار داشته باشد باز هم طبق قانون باید شورای شهر تشخیص باغ بودن یا نبودن را بدهد. هم اكنون هم تصاویر هوایی بر روی این مورد اذعان دارد، اما باید سند مادر ملك را رویت نماییم تا بتوانیم تصمیم نهایی را در این خصوص دریافت نماییم.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، پیشنهاد برگشت این پرونده به كمیسیون جهت بررسی بیشتر رأی نیاورد و برخلاف نظر كمیسیون كه این ملك را باغ تشخیص نداده بود اعضای شورای شهر رای بر باغ بودن این ملك دادند.
در ادامه سالاری در تشریح جزئیات مشخصات یك پرونده دیگر اظهار داشت: این ملك 5200 متر است كه در تقاطع آرارات و سئول قرار دارد كه بخشی از ملك در اختیار شهرداری و بخش دیگر در اختیار مجتمع قضایی است و بر مبنای نظر كمیسیون این ملك حدنصاب لازم برای باغ بودن را ندارد.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، محسن هاشمی در اعتراض به نحوه ی خوانش گزارش اظهار داشت: اسمی از مالك نیاورد كه حسن رسولی در واكنش گفت این ملك فاقد پروانه است و غیرمجاز ساخته شده است و اساس محاسبه تعداد درختان دراین ملك ایراد دارد، چون كه ساختمان را خلاف ساخته و باید با مالك برخورد شود و ملك هم باغ است.
میرلوحی هم در واكنش به این سخنان اظهار نمود: كسانی كه خودشان باید ناظر باشند این كار را كرده اند و این ملك را باغ اعلام نماییم كه در واكنش به این سخنان، محسن هاشمی گفت مسائل دیگر را دخیل به مبحث باغات نكنید. اگر مالكی كم یا زیاد و یا غیرقانونی ساخته به مبحث باغات دخیل نیست و جوسازی نكنید.
محمد سالاری در واكنش به این سخنان اظهار داشت: این چه رویه است كه در صحن شائبه ایجاد می شود؟ چرا ما رویه واحدی نداریم؟ الان رسانه ها فكر می كنند كه ما برخلاف رویه شورا تصمیم می گیریم و اسناد دخیل نیستند و این در شرایطی است كه سه بار از این محل بازدید شده و حدنصاب درختان را ندارد و شما جای ما باشید چه می كنید؟چه می گویید؟ حق الناس هم مهم می باشد.
در ادامه صدراعظم نوری با بیان این كه در دوره مدیریت قبل در این مكان كه پهنه G دارد 100 درصد ساخت وساز انجام شده، اظهار نمود: الان در این محل هیچ درختی نیست و شهرداری هم گذاشته كه ساخت وساز شود و الان زمین نوعیت باغ بودن را ندارد.
هاشمی در واكنش به این سخنان اظهار داشت: درخواست كننده چه كسی بوده؟ معاونت خدمات شهری به ما اعتراض كرده؟ یعنی شهرداری به خودش اعتراض كرده؟ در حالیكه گذاشته ساخت وساز كنند این پرونده را برای ما فرستاده؟
میرلوحی در واكنش به این سوالات هاشمی اظهار داشت: شهرداری می خواهد از ما تاییدیه بگیرد.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، اعضای شورای شهر نهایتا به نظر كمیسیون در خصوص باغ نبودن، رای ندادند و پلاك مذكور باغ تعیین شد.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، محمد سالاری در ادامه با تشریح خصوصیت های یك پلاك ثبتی دیگر، اظهار نمود: این زمین 1500 متر مساحت دارد و در محله زعفرانیه واقع شده است و كاربری مسكونی دارد و در پهنه R122 قرار گرفته و كمیسیون ماده هفت در سال 1397 ملك را با داشتن 156 اصله درخت باغ اعلام نموده است، اما حالا در مورد تعداد درختان اعلام شده كه شاهد یك نقص فنی در سیستم هستیم به صورتی كه تعداد درختان 37 اصله است و مابقی زینتی هستند و این عدد مدام تكرار شده است و با عنایت به بررسی ها این پرونده حدنصاب لازم برای باغ بودن را ندارد.
الهام فخاری در مخالفت با این رای اظهار داشت: نقش فنی در سیستم یعنی چه؟ اگر لازم بود چرا سیستم را اصلاح نكردید یا حداقل بازدید می گذاشتید تا این كه سیستم در كار اشكال پیدا كند و این «ان قلت» بزرگی است و نمی توان با این دلیل به باغ بودن یا نبودن این ملك رای داد.
در ادامه علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان بوستان ها اظهار نمود: این ملك 78 اصله درخت تایید شده دارد كه سالاری در واكنش به این عدد گفت پس نامه حدنصاب را به ما هم بدهید، چون كه اول به ما گفتند این ملك حدود 156 اصله درخت دارد اما بعدا مشخص شد كه تعداد درختان سه بار در جدول تكرار شده است و باردیگر نامه زدند و به ما گفتند كه تعداد درختان حدود 27 – 28 درخت است و حالا مختاری می گوید 78 اصله درخت دارد پس نامه را به ما بدهید.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، صدراعظم نوری در واكنش به نقص فنی سیستم اظهار داشت: ببینید این زمین 78 اصله درخت دارد كه دو بار این تعداد در سیستم تكرار شده است و نهایتا عدد اصله درخت را 156 قید كرده است.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، در نهایت اعضای شورای شهر تهران با عنایت به نواقصی كه در این پرونده وجود داشت این پرونده را جهت بررسی بیشتر به كمیسیون تخصصی ارجاع دادند.
منبع:

1398/10/17
16:32:22
5.0 / 5
4103
تگهای خبر: باغ , خدمات , ساخت , شهرداری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران عزیز ال مور در مورد این پست
نظر شما در مورد این مطلب ال مور
نام:
ایمیل:
نظر شما:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
Almor
almor.ir - حقوق سایت ال مور محفوظ و متعلق به مالک ال مور است

ال مور

فشن و کالاهای لوکس